Griffierechten na jarenlang getouwtrek eindelijk omlaag

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 6 december 2018

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft recentelijk aangekondigd het griffierecht voor lagere vorderingen te gaan verlagen. Hiermee komt een einde aan een jarenlange discussie over de verhoging van de griffierechten die in 2011 was ingevoerd.

Door deze verhoging werd de toegang tot de rechter namelijk ernstig belemmerd en werd voor sommigen zelfs onmogelijk gemaakt. Een onderneming die een onbetaalde rekening van 500 euro via de rechter wilt laten incasseren moet nu namelijk maar liefst 476 euro aan griffierecht aan de rechtbank betalen.

Een ander ernstig nadeel dat aan de hoge griffierechten kleeft is het feit dat een consument die wel voor de rechter wordt gedaagd om een dergelijke vordering te betalen bij verlies van de rechtszaak geconfronteerd wordt met een enorme extra kostenpost, die een desastreus effect kan hebben op de financiële positie van deze consument. Immers de verliezende partij dient de kosten, die de eisende partij heeft gemaakt om de zaak voor de rechter te brengen, te betalen.

Jarenlange protesten

Jarenlang is er vanuit alle hoeken van de samenleving ernstig geprotesteerd tegen de hoge griffierechten. Door ondernemingen, omdat zij hierdoor in hoge mate financieel benadeeld werden, door juristen, omdat in hun ogen daarmee de toegang tot het recht ernstig werd belemmerd en door consumenten en schuldhulporganisaties, omdat hierdoor de financiële problemen van mensen met schulden alleen maar groter werden. Ook incassobureaus en deurwaarders ondervonden ernstig nadeel van de hoge griffierechten omdat opdrachtgevers hierdoor vaak afzagen van een gerechtelijke procedure waardoor de vordering niet te incasseren viel hetgeen weer leidde tot omzetderving bij deze beroepsgroepen.

Meer differentiatie

Uit het schrijven dat de minister recentelijk naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat hij aan al deze bezwaren tegemoet wil komen. Dekker stelt de volgende aanpassingen voor: Voor rechtszaken waarbij een geldbedrag wordt gevorderd dat ligt tussen 500 en 5000 euro wordt het nieuwe griffierecht verlaagd van 476 euro naar 300 euro als de eisende partij een rechtspersoon is. Voor natuurlijke personen wordt dat 200 euro in plaats van het huidige tarief van 226 euro. Het lagere griffierecht dat een rechtspersoon straks gaat betalen is overigens ook gunstig voor consumenten omdat deze straks, als zij de rechtszaak tegen de rechtspersoon verliezen, daardoor ook te maken krijgen met een lagere proceskostenveroordeling dan nu het geval is.

Dekker heeft overigens aangegeven dat de aangekondigde verlaging van het griffierecht in de genoemde categorie wel zal worden gecompenseerd met hogere griffierechten voor vorderingen boven de 5000 euro, zodat de wijzigingen uiteindelijk wel budgetneutraal zullen blijven. De griffierechten worden alleen meer gedifferentieerd en derhalve proportioneler.

Trustoo pro badge