Kredietregistratie en schuldbewaking

Kredietregistratie

Ons kantoor is aangesloten bij het Experian Kredietregistratiesysteem. Door onze samenwerking met Experian kunnen wij uw debiteur duidelijk maken dat indien zij niet tot betaling van de openstaande vordering overgaan wij een melding zullen maken van de wanbetaling bij Experian. Dit kan dan voor uw debiteur nadelige gevolgen hebben voor de aanvraag van een bijvoorbeeld een krediet, een telefoonaansluiting of een ander contract. U begrijpt dat dit een nuttig instrument kan zijn bij het incasseren van uw vorderingen en dat hiermee in de meeste gevallen een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen. Hier vindt u meer informatie over het Experian Kredietregistratiesysteem.

Schuldbewaking

Soms kan het voorkomen dat wij er onverhoopt niet in slagen om een vordering te incasseren. U dient hierbij te denken aan situaties waarbij de debiteur vertrokken is naar een onbekende bestemming al dan niet in het buitenland of waarbij debiteur geen enkel verhaal biedt of failliet is verklaard. In zulke gevallen zullen wij de schuld voor u bewaken. Dit houdt in dat wij periodiek zullen controleren of er een nieuw adres van debiteur bekend is geworden of dat debiteur inmiddels verhaalsmogelijkheden biedt of dat het faillissement weer is opgeheven is. Zodra er een nieuw adres of verhaalsmogelijkheden bekend worden gaan wij direct tot de nodige acties over om tot een succesvolle incassering van uw vordering te komen.

Ook zullen wij er voor zorgen dat uw vordering niet verjaart door met enige regelmaat en op de juiste momenten een schrijven aan uw debiteur te doen toekomen waarin wij melding maken van de openstaande schuld. Indien er geen woonadres van uw debiteur bekend is zullen wij de verjaring stuiten door het betekenen van een openbaar exploit.

Vorderingen, waarvoor geen vonnis is verkregen, verjaren na verloop van vijf jaar. De verjaring kan gestuit worden door het sturen van een aanmaning aan de betreffende debiteur. Deze aanmaning kan het beste aangetekend verstuurd worden om te voorkomen dat de debiteur ontkent deze aanmaning ontvangen te hebben. Na de stuiting gaat een nieuwe vejaringstermijn van vijf jaar lopen.

Vorderingen, waarvoor wel een vonnis is verkegen, verjaren na verloop van twintig jaar. De verjaring kan gestuit worden door het opnieuw betekenen van het vonnis. Na de stuiting gaat een nieuwe verjaringstermijn van twintig jaar lopen.

Trustoo pro badge