Pré-incasso

Pré-incasso is de fase die voorafgaat aan een incassoprocedure.

De insteek van pré-incasso is het verbeteren van uw cash-flow en het voorkomen van een incassoprocedure zodat de goede verstandhouding die u met uw klant heeft niet hoeft te worden aangetast. Dit kan op verschillende manieren worden opgelost:

Debiteurvriendelijke incasso

Bij deze vorm van incasso sturen wij uw klant een laatste aanmaning op ons briefpapier met vermelding van úw rekeningnummer, waarbij uw klant voor de laatste maal de mogelijkheid krijgt het openstaande factuurbedrag te voldoen op uw rekeningnummer zonder bijkomende kosten. Dit noemen wij de debiteurvriendelijke incasso.

Incassostempel

Onze incassostempel kunt u afdrukken op uw facturen en aanmaningen, zodat uw klanten weten dat u bij een professionele incasso-organisatie ben aangesloten. Uw facturen en aanmaningen krijgen hierdoor een hogere attentiewaarde dan die van andere en leiden in de meeste gevallen tot een snellere betaling

Waarschuwingsbanners (kosteloos)

Wij bieden u kosteloos de mogelijkheid het betalingsgedrag van uw klanten te verbeteren. Door het plaatsen van een waarschuwingsbanner op uw website worden uw (potentiële) klanten reeds in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van het feit dat u een georganiseerd debiteurenbeleid voert en dat u grote waarde hecht aan een tijdige betaling van uw facturen. Onze waarschuwingsbanner is geheel kosteloos verkrijgbaar, ook als u nog geen klant van ons bent. Door plaatsing van onze waarschuwingsbanner zorgt u enerzijds voor het behoud van de (zakelijke) relatie met uw klant en anderzijds bevordert u hiermee uw cash-flow.

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering. U wilt tenslotte betaald worden voor de diensten of producten die u hebt geleverd. En het liefst op tijd. Want omzet is pas echte omzet als de rekening is betaald. Hier vindt u meer informatie over debiteurenbeheer.

Detachering

Onze incassospecialisten kunnen intern op de locatie van uw onderneming de nodige assistentie verlenen ter verbetering van uw cashflow. Hier vindt u meer informatie over detachering.

Trustoo pro badge