Incasso met behoud van klant

Deze incassomethode, die bij ons de debiteurvriendelijke incasso genoemd wordt, is bij uitstek geschikt indien u een snelle betaling door uw klanten wilt bewerkstelligen doch een goede verstandhouding met hen wilt behouden.

Bij deze incassomethode worden aan uw klant geen extra kosten in rekening gebracht, maar zal hij op vriendelijke wijze eraan herinnerd worden om de uitstaande betalingen te voldoen.

Als na het verlopen van de betalingstermijn van deze herinnering nog steeds geen betaling (naar keuze op uw of onze rekening) heeft plaatsgevonden, zal uw klant van ons een laatste aanmaning ontvangen.

Als daarna nog steeds niet betaald mocht zijn beslist ú of u al dan niet wenst over te gaan tot een normale incassoprocedure.

Als na het verlopen van de betalingstermijn van deze herinnering nog steeds geen betaling (naar keuze op uw of onze rekening) heeft plaatsgevonden, zal uw klant van ons een laatste aanmaning ontvangen.

Als daarna nog steeds niet betaald mocht zijn beslist ú of u al dan niet wenst over te gaan tot een normale incassoprocedure.

Wat klanten zeggen

Trustoo pro badge