Kredietinformatie

Een kredietrapport kan de basis vormen bij belangrijke beslissingen in het zaken doen. Hoe ver wilt u gaan? Welk risico wilt u lopen? Is het verstandig om met een bepaalde onderneming in zee te gaan? Ondernemen is risico’s nemen, dat weet iedereen. Maar risico nemen is natuurlijk niet hetzelfde als met gesloten ogen de sprong in het diepe wagen. Ondernemersrisico is gecalculeerd risico en voor gecalculeerd risico zijn betrouwbare cijfers onontbeerlijk. En daar valt veel winst te behalen. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Kredietrapporten kunnen daarnaast zowel gebruikt worden bij het aangaan van een nieuwe relatie als bij de beoordeling van bestaande relaties. Een kredietrapport kan een zeer nuttig instrument zijn naast de informatie die u vaak al binnen uw eigen bedrijf over uw relatie heeft verzameld.

Een kredietrapport kan ook nuttig zijn als er een gerechtelijke procedure gestart moet worden en er twijfels zijn of de betrokken onderneming of particulier wel verhaal biedt als er eenmaal een vonnis is.

Een uitgebreid kredietrapport van een bedrijf bevat naast de gebruikelijke bedrijfsinformatie en jaarcijfers, ook gegevens over het betalingsgedrag van de onderneming, ervaringen van diverse crediteuren, informatie over bankrelaties en tenslotte een cijfer waarin de kredietwaardigheid van het bedrijf wordt uitgedrukt. Ook wordt aangegeven tot welk bedrag het verantwoord is om op rekening te leveren. Een kredietrapport van een particulier biedt gegevens over de bron van inkomsten van betrokkene, informatie over eventueel in bezit zijnd vastgoed, huwelijkse staat, woonadres, teloonnummers, betaalgedrag, informatie over eventuele betrokkenheid bij faillissementen en schuldsaneringen in het verleden , verbindingen met ondernemingen, bankrelaties en eventuele interventies van deurwaarders.

Op basis van de kredietinformatie kunt u een gedegen beslissing nemen in het al dan niet op rekening leveren aan uw klanten.

Wij leveren kredietinformatie over bedrijven én particulieren uit zowel binnen- als buitenland. Onze rapporten zijn altijd up to date en worden met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.

Afhankelijk van het geldelijk belang van de zaak en de spoedeisendheid kan de uitgebreidheid van het rapport en de leveringstermijn volledig naar uw wensen worden aangepast.

Trustoo pro badge