Voorbeeldbrieven downloaden

U kunt hieronder de voorbeeldbrieven van Hettema & van Bambost Juristen downloaden

Eerste herinnering

Deze brief kunt u sturen nadat de betalingstermijn van uw factuur is vervallen zonder dat er is betaald. U bent niet verplicht een herinnering te sturen maar het is wel professioneler om dit toch te doen.

Download eerste herinnering

Tweede herinnering

Deze brief kunt u sturen als er na de eerste herinnering nog steeds niet is betaald. U bent niet verplicht een tweede herinnering te sturen en sommige bedrijven sturen ook slechts één herinnering voordat ze hun debiteuren een ingebrekestelling sturen. Toch is het heel gangbaar dat er twee herinneringen worden gestuurd vooraleer de debiteur een ingebrekestelling krijgt toegezonden.Download tweede herinnering

Ingebrekestelling bedrijf / instelling

Deze brief dient u altijd naar uw debiteur te sturen als deze een bedrijf of instelling is en als u de vordering eventueel later ter incasso uit handen gaat geven. Als u dat niet doet kunnen er namelijk niet meteen incassokosten in rekening worden gebracht. U hoeft deze brief overigens niet te verzenden als uw debiteur heeft aangegeven dat hij niet van plan is om uw factuur te betalen. Uw debiteur verkeert dan van rechtswege in verzuim en u kunt uw vordering dan direct ter incasso uit handen geven.Download ingebrekestelling

Ingebrekestelling particulier / consument

Deze brief dient u altijd naar uw debiteur te sturen als deze een particulier is en als u de vordering eventueel later ter incasso uit handen gaat geven. Als u dat niet doet kunnen er namelijk niet meteen incassokosten in rekening worden gebracht. U hoeft deze brief overigens niet te verzenden als uw debiteur heeft aangegeven dat hij niet van plan is om uw factuur te betalen. Uw debiteur verkeert dan van rechtswege in verzuim en u kunt uw vordering dan direct ter incasso uit handen geven.Download ingebrekestelling

Checklist contract

Een contract komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. U dient er voor te zorgen dat uw klant, na het lezen van uw aanbod, met een simpel ‘ja’ uw aanbod kan aanvaarden. U doet er dus goed aan er zoveel mogelijk in te zetten, maar vermijd onduidelijkheden. Om het u wat makkelijker te maken met het opstellen van een contract staan hier een aantal aandachtspunten op een rijtje. Het kan erg handig zijn hiernaar te kijken voordat u een contract opstelt.Download checklist contract

Algemene voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn heel belangrijk. Als u namelijk algemene voorwaarden gebruikt voor uw overeenkomsten is het voor klanten direct duidelijk onder welke condities u levert, betaalt, verkoopt of inkoopt. Algemene voorwaarden helpen conflicten te voorkomen omdat daarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. Het is altijd het beste om algemene voorwaarden op te laten stellen of te laten controleren door een jurist. Kiest u er toch voor om dit zelf te doen dan kunt u ons voorbeeld als leidraad gebruiken.Download algemene voorwaarden

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 13 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge