Juridisch advies

Bij incassozaken

Voor alle juridische adviezen die wij aan u verstrekken in het kader van een incasso-opdracht worden u nimmer kosten berekend. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen of door u geleverde zaken nog steeds uw eigendom zijn als uw klant daar nog niet voor betaald heeft.

Ook zullen wij, als u een nieuwe incasso-opdracht voor ons heeft en twijfelt of de vordering hard genoeg is om de zaak bij ons in te dienen, u kosteloos adviseren over de haalbaarheid van de vordering en u, indien nodig, adviseren hoe de kans op een succesvolle incasso vergroot kan worden.

Daarnaast kan het voorkomen dat een buitengerechtelijk incassotraject onverhoopt niet tot betaling door debiteur heeft geleid en dat van ons gevraagd wordt of het starten van een gerechtelijke procedure zinvol is. Ook dan zullen wij de juridische haalbaarheid van uw zaak grondig bestuderen alvorens hierover van advies te dienen. Ook hieraan zijn nimmer kosten voor de opdrachtgever verbonden.

Bij niet-incassozaken

Uiteraard verlenen onze juristen ook juridisch advies op andere rechtsgebieden. U kunt daarbij denken aan aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, arbeidsrecht, insolventierecht, ondernemingsrecht, algemene voorwaarden, e.d.

Voor alle adviezen die onze juristen vanuit hun parate kennis aan u kunnen verstrekken wordt u niets gerekend.

Moeten zij echter de kwestie grondig bestuderen en uitzoeken dan worden u deze werkzaamheden op basis van een zeer redelijk uurtarief in rekening gebracht.

Trustoo pro badge