Gerechtelijke procedures

Onze juristen verzorgen voor u, indien noodzakelijk, het gehele gerechtelijk traject van de incassoprocedure met aansluitend executie van het vonnis.

Voorafgaand aan een procedure zullen wij uiteraard goed uitzoeken of de vordering hard genoeg om de zaak (grotendeels) te winnen. Als het zonneklaar is dat uw vordering geen enkele kans van slagen heeft door bijvoorbeeld gebrek aan bewijs of een gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zullen wij u adviseren geen verdere maatregelen te nemen. Aangezien wij op no cure no pay basis werken worden u dan geen kosten in rekening gebracht.

Als er wel wordt besloten tot een procedure – waarbij u altijd het laatste woord heeft – procederen onze juristen bij onbetwiste vorderingen geheel kosteloos voor u. Dit houdt in dat zij geen uurtarief bij u in rekening brengen als zij voor u gaan procederen bij de sector kanton van de Rechtbank, ongeacht de duur van de procedure en ongeacht waar deze zich afspeelt in Nederland. De sector kanton van de Rechtbank is bevoegd in alle huur- en arbeidszaken (ongeacht de hoogte van de achterstallige huur- of loonsom) en in alle incassoprocedures van geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,–.

Het procederen bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van de dagvaarding, het opstellen van alle gerechtelijke stukken, zoals een conclusie antwoord, repliek en dupliek, het opstellen van aktes en het bijwonen van zittingen, zoals comparities en enquêtes inclusief de reistijd.

Na het behalen van een vonnis zullen wij voor u tevens de executie van het vonnis verzorgen. Na betekening van het vonnis zullen wij bij diverse instanties controleren op verhaalsmogelijkheden, namelijk het UWV, voor wat betreft inkomen uit uitkering of loondienst, de Belastingdienst, voor wat betreft voorlopige teruggaven, het Kadaster, voor wat betreft onroerende zaken die debiteur eventueel op naam heeft staan, het Handelsregister, voor wat betreft ondernemingen die debiteur eventueel heeft en de RDW, voor wat betreft eventuele voertuigen die debiteur bezit. Uiteraard wordt er ook een controle bij de BRP (bevolkingsregister) voor het actuele adres en de burgerlijke staat van debiteur gedaan. Mochten er geen verhaalsmogelijkheden worden gevonden dan zullen wij debiteur blijven monitoren bij al deze instanties tot er wel verhaal mogelijk is.

Trustoo pro badge