Gerechtelijke procedures

Onze juristen verzorgen voor u, indien noodzakelijk, het gehele gerechtelijk traject van de incassoprocedure met aansluitend executie van het vonnis.

Voorafgaand aan een procedure zullen wij uiteraard goed uitzoeken of de vordering hard genoeg om de zaak (grotendeels) te winnen. Als het zonneklaar is dat uw vordering geen enkele kans van slagen heeft door bijvoorbeeld gebrek aan bewijs of een gebrek aan verhaalsmogelijkheden bij de debiteur zullen wij u adviseren geen verdere maatregelen te nemen. Aangezien wij op no cure no pay basis werken worden u dan geen kosten in rekening gebracht.

Als er wel wordt besloten tot een procedure – waarbij u altijd het laatste woord heeft – procederen onze juristen geheel kosteloos voor u. Dit houdt in dat zij geen uurtarief bij u in rekening brengen als zij voor u gaan procederen bij de sector kanton van de Rechtbank, ongeacht de duur van de procedure en ongeacht waar deze zich afspeelt in Nederland. Een geruststellende gedachte, zeker als uw vordering wordt betwist. De sector kanton van de Rechtbank is bevoegd in alle huur- en arbeidszaken (ongeacht de hoogte van de achterstallige huur- of loonsom) en in alle incassoprocedures van geldvorderingen tot een bedrag van € 25.000,–.

Het procederen bestaat uit alle voorkomende werkzaamheden, zoals het opstellen van de dagvaarding, het opstellen van alle gerechtelijke stukken, zoals een conclusie antwoord, repliek en dupliek, het opstellen van aktes en het bijwonen van zittingen, zoals comparities en enquêtes inclusief de reistijd.

Na het behalen van een vonnis zullen wij voor u de executie van het vonnis verzorgen. Na betekening van het vonnis zullen wij bij vier instanties controleren op verhaalsmogelijkheden, namelijk het UWV, voor wat betreft inkomen uit uitkering of loondienst, de Belastingdienst, voor wat betreft voorlopige teruggaven, het Kadaster, voor wat betreft onroerende zaken die debiteur eventueel op naam heeft staan en de RDW, voor wat betreft eventuele voertuigen die debiteur bezit. Voor de controle bij deze instanties worden u in het geheel geen kosten berekend. Mochten er geen verhaalsmogelijkheden worden gevonden dan zullen wij debiteur blijven monitoren bij deze vier instanties tot er wel verhaal mogelijk is. Voor dit monitoren worden u evenmin kosten in rekening gebracht.