Huurincasso

Ons kantoor is al jaren gespecialiseerd in het incasseren van achterstallige huurpenningen op basis van no cure no pay. Wij verzorgen de gehele incassoprocedure van eerste aanmaning tot en met de ontruiming als dat nodig mocht zijn. Dit heeft als groot voordeel dat u voor al uw openstaande huurvorderingen slechts zaken doet met één organisatie: Hettema & van Bambost Juristen. U bespaart hiermee tijd en voortkomt daarmee onnodige kosten en oplopende huurschulden.

Voor diverse professionele en particuliere verhuurders verzorgen wij reeds vele jaren met veel succes de incasso van achterstallige huurvorderingen. Dit gebeurt uiteraard volgens de huidige ethische richtlijnen en een strikte gedragscode.

Kosteloos procederen

Onze juristen verzorgen de incasso van huurschulden, met eventuele ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Ter voorkoming van oplopende huurschulden zullen wij in bijna alle gevallen hiervoor het middel van het kort geding gebruiken, zodat meestal al na een aantal weken een ontruimingsvonnis kan worden verkregen. Onze juristen zullen hierbij geheel kosteloos voor u procederen, ongeacht de hoogte van de achterstallige huursom, ongeacht hoe lang de procedure duurt, ongeacht waar deze zich afspeelt in Nederland en ongeacht of het gaat om woon- of bedrijfsruimte.

Al onze activiteiten zijn er op gericht het saldo van de achterstallige huurpenningen en het gemiddeld aantal dagen dat de huurpenningen open staan zoveel mogelijk terug te brengen en het aantal uitzettingen te verminderen. Daarnaast kunt u 24/7 de status van uw dossiers online volgen via onze website.

De voordelen van onze huurincasso zijn kort samen te vatten:

  • Incasso van de achterstallige huur op no cure no pay basis
  • Kosteloos procederen door onze juristen bij de Rechtbank, ook bij kort gedingen; D.w.z. bij een procedure wordt het uurtarief van onze juristen u nimmer in rekening gebracht
  • Maatwerkoplossingen om zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen
  • Managementrapportages met inzicht in de resultaten
  • 24/7 inzicht in de voortgang en status van uw dossiers
  • Vaste contactpersoon die volledig op de hoogte is van uw organisatie en uw wensen
  • Structureel beter betaalgedrag van uw huurders
  • Minder dwangmatige ontruimingen
  • Schuldbewaking bij vertrokken huurders

Mocht blijken dat na een dwangmatige ontruiming van het gehuurde bij de vertrokken huurder geen verhaalmogelijkheden voorhanden zijn, dan zullen wij onze invorderingsmaatregelen tijdelijk staken. Het dossier wordt dan echter niet definitief afgesloten. Wij zullen uw vertrokken huurder dan blijven volgen en periodiek controleren of er verhaalsmogelijkheden zijn. Voor dit monitoren worden u geen kosten in rekening gebracht. Als er weer verhaalsmogelijkheden worden gevonden worden de invorderingsmaatregelen hervat en wordt de openstaande schuld alsnog geïncasseerd.

Trustoo pro badge