Schuldregeling wordt óók makkelijker

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 21 februari 2022

 

Voorheen mochten gemeenten, het UWV en de sociale verzekeringsbank niet instemmen met een schuldregeling indien de betrokkene zijn inlichtingenplicht had geschonden. De terugvordering van ten onrechte ontvangen uitkering en de bijbehorende boete stonden daaraan in de weg. Vanaf 1 januari 2022 zal dat officieel veranderen, maar er wordt opgeroepen om al eerder op de wetswijziging te anticiperen en dus al te starten met het nieuwe beleid.

Wetswijziging

Allereerst moet worden opgemerkt dat onder de oude (huidige) situatie geen sprake was van een totale blokkering van de mogelijkheid tot schuldregeling. Gemeenten, UWV en SVB mochten weliswaar niet instemmen met der schuldregeling, maar konden door de rechter wel worden bevolen in te stemmen in het kader van een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord. In de praktijk gebeurde dat dan ook veelvuldig. Het uitgangspunt van de wetswijziging is dan ook om de wet meer in overeenstemming te brengen met de praktijk. Door middel van de Verzamelwet SZW 2022 zullen in alle socialezekerheidswetten de medewerkingsverboden zodanig worden gewijzigd dat deze zich beperken tot die gevallen waarin er sprake is van opzet of grove schuld.

Aanleiding

De wetswijziging wordt ingevoerd omdat een kennelijk onnodige hardheid werd ervaren in gevallen waarin mensen onbedoeld hun inlichtingenplicht zouden hebben geschonden. Daarnaast is het oplossen, althans saneren, van problematische schulden een belangrijke doelstelling van kabinet-Rutte III gebleken. De impact die problematische schulden hebben op het leven van schuldenaren wordt als onwenselijk ervaren vanwege de stress die daardoor ontstaat en de wijze waarop dat doorwerkt in allerlei aspecten van het leven. De vraag dringt zich echter op of het simpelweg steeds maar weer saneren van schulden bijdraagt aan een oplossing. De verwachting is in elk geval dat gemeenten lustig gebruik zullen maken van hun nieuw verworven bevoegdheid, al is het idee dat er meer ruimte voor maatwerk zal zijn. De gemeenten kunnen hun instemming nog altijd onthouden en dus zullen zij in individuele gevallen moeten kijken wat het passendst is. Onze ervaring leert echter dat er in de praktijk meestal gewoon een akkoord komt. Wij zullen in de gaten houden hoe de uitvoering verloopt.

 

Trustoo pro badge