Kleine bedrijven sneller betaald

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 juni 2022

 

Met ingang van 1 juli 2022 treedt een nieuwe wet in werking die de maximale wettelijke betalingstermijn verkort van zestig dagen naar dertig. Het gaat om een wijziging van art. 6:119a lid 6 BW, dat zich specifiek richt tegen de daar bedoelde grote rechtspersonen. Reeds in maart 2022 ging ook de Eerste Kamer hiermee akkoord.

Aanleiding

Mkb-ondernemingen hebben een kwetsbare positie ten opzichte van grote bedrijven. Al vóór en in het bijzonder in de nasleep van de economische crisis van 2008 werd dit duidelijk. Op Europees niveau werd hier door middel van richtlijnen op ingespeeld door ondernemers een zekere basisbescherming te bieden. In Nederlandse wetgeving werd een maximumtermijn van zestig dagen opgenomen, terwijl het de bedoeling was dat een termijn van dertig dagen als standaardtermijn zou gelden. In de praktijk bleek echter dat een betaaltermijn langer dan dertig dagen eerder uitzondering dan regel was. Regelmatig kwamen er signalen dat mkb-ondernemingen akkoord gaan met betaaltermijnen van langer dan 30 dagen, omdat ze de handelsrelatie met grote ondernemingen niet op het spel willen zetten, of dat grote ondernemingen eenzijdig contractuele betaaltermijnen verlengen. De afhankelijke relatie die mkb-ondernemingen vaak hebben tot grote ondernemingen maakt dat hun onderhandelingspositie niet gelijkwaardig is en zij zich genoodzaakt zien akkoord te gaan met langere betaaltermijnen

Toekomstperspectief

Onder de nieuwe wet zijn bedingen die een langere termijn dan zestig dagen regelen nietig en geldt van rechtswege een betalingstermijn van 30 dagen. Vanaf dat moment is de schuldenaar ook van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd. De wetgever hoopt dat dit grote ondernemingen voldoende prikkelt om de betalingstermijnen ook daadwerkelijk na te leven.

 

Trustoo pro badge