Flinke daling koopkracht

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 7 maart 2022

 

Uit berekeningen van het Nibud blijkt dat Nederlanders er momenteel financieel flink op achteruit gaan. In het najaar van 2021 waren de prognoses van het Nibud ook al niet gunstig, maar vanwege hard stijgende energieprijzen is de koopkracht nog harder gedaald dan eerder werd verwacht. Nu het conflict tussen Rusland en Oekraïne is geëscaleerd zullen deze prijzen waarschijnlijk nog verder oplopen en zal de koopkracht nog harder dalen.

Omvang daling

In de berekeningen van het Nibud variëren de dalingen van -0,5 procent tot -1,9 procent, ofwel min € 9,– tot min € 116,–. Voor huishoudens die geen loonverhoging krijgen kan de koopkrachtdaling zelfs oplopen tot wel € 200,– per maand. Daarbij is het Nibud uitgegaan van een inflatie van 3%. Indien de inflatie dit jaar hoger uitkomt kan de koopkracht dus zelfs nog harder achteruitgaan. Ter illustratie: de inflatie in januari 2022 was 7,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het zijn vooral lage inkomensgroepen die hierdoor geraakt worden omdat daar minder ruimte is om alle prijsstijgingen te betalen.

Regeerakkoord

Het Nibud houdt zich momenteel ook bezig met het doorrekenen van het regeerakkoord, waarbij de genoemde koopkrachtcijfers de basis zullen vormen. De bedoeling is om inzicht te krijgen wat de plannen van kabinet-Rutte IV concreet zullen betekenen voor het huishoudboekje. In theorie lijken de plannen hoopgevend, in elk geval voor de lagere inkomensgroepen. Vaststaat in elk geval dat het kabinet een flinke taak wacht. Verder zij er nog eens op gewezen dat noch de berekeningen van het Nibud noch het regeerakkoord rekening hielden met een Russische invasie van Oekraïne met als gevolg dat Europa van Russisch gas verstoken zal blijven. Juist de stijgende energieprijzen waren de grootste aanjager van de koopkrachtdalingen, waardoor we mogelijk pas binnenkort een echte inschatting kunnen maken. Duidelijk is dat er weinig positiefs valt te verwachten.

 

Trustoo pro badge