Vroegsignalering schulden woningbezitters

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 26 januari 2022

 

Gemeenten hebben zich ten doel gesteld om mensen in financiële nood en met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk op te sporen en hulp aan te bieden. De ervaring leert dat vaak te lang wordt gewacht met hulp vragen, waardoor het op dat moment al te laat is om orde op zaken te kunnen stellen. In een experiment hebben zes gemeenten met twee hypotheekverstrekkers afgesproken dat zij betalingsachterstanden bij de gemeente zullen melden, zodat er hulp kan worden aangeboden.

Slecht beeld betalingsachterstand woningbezitters

Uit onderzoek blijkt dat van de huishoudens met financiële problemen bijna 40% een koopwoning bezit. Tegelijkertijd is het aandeel van de mensen dat zich aanmeldt voor schuldhulp met een eigen woning slechts 10%; een opvallend verschil. Daarnaast wordt verwacht dat de coronaproblematiek voor meer betalingsproblemen zal zorgen bij zzp’ers, die ook vaker over een eigen huis blijken te bezitten. Het idee van het experiment is om deze groep al vroeg in beeld te krijgen en het probleem in de kiem te smoren. Snelle actie heeft een grotere kans op succes en zou daarom voordelig zijn voor zowel schudenaren als schuldeisers.

Wettelijke grondslag

In het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening waren verhuurders, energie- en drinkwaterleveranciers en zorgverzekeraars al langer verplicht om betalingsachterstanden met de gemeente te delen. Die wettelijke verplichting is er gekomen ten gevolge van de positieve resultaten van experimenten die daar destijds voor gevoerd werden. Een wettelijke verplichting voor hypotheekverstrekkers bestaat nog niet, maar zou er kunnen komen als de resultaten van de proeven die daar nu mee worden gedaan positief zijn. Het experiment zal tenminste een jaar lopen om vervolgens de resultaten te inventariseren. Uiterlijk binnen vier jaar wordt een advies opgesteld dat zal meewegen bij het besluit om ook voor hypotheekverstrekkers een verplichting op te nemen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

 

Trustoo pro badge