Verdere verhoging van het griffierecht desastreus voor economie

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 Oktober 2011

Ondanks de twee verhogingen van het griffierecht die de regering dit jaar heeft doorgevoerd wil zij de griffierechten opnieuw nog verder gaan verhogen. De regering wil namelijk dat vanaf 2013 de kosten van gerechtelijke procedures volledig gedekt worden door het griffierecht. Om dit te realiseren moet er vanaf 2013 240 miljoen euro extra in de schatkist terecht komen.

Volgens enquêtebureau Synovate ziet op dit moment, met de huidige griffierechten, al 19 procent van de Nederlanders af van een gerechtelijke procedure. Als deze nieuwe verhoging van het griffierecht doorgang vindt zal maar liefst 34 procent van de Nederlanders afzien van een gerechtelijke procedure, zo blijkt uit onderzoek van Synovate. Hiermee zal de drempel om te procederen voor consumenten en bedrijven zo hoog worden dat zij het zich niet meer kunnen permitteren om via een gerechtelijke incassoprocedure hun recht te halen en komt daarmee het recht van iedere Nederlander om ongehinderd toegang te hebben tot de rechtspraak in het geding met alle ongewenste maatschappelijke en economische risico’s van dien.

Voor een incassobureau zal een nog verdere verhoging van het griffierecht ervoor zorgen dat steeds minder klanten nog willen gaan dagvaarden. Zeker in zaken waarbij een minder groot financieel belang speelt zullen de klanten er voor kiezen om niet te gaan dagvaarden aangezien het kostenrisico hiervan te groot is. Een samenhangend gevolg hiervan is dat debiteuren met een kleinere schuld minder snel tot betaling zullen overgaan ervan uitgaand dat de schuldeiser toch niet de financiële risico’s van procederen wenst aan te gaan. Bedrijven zullen hierdoor met meer oninbare vorderingen te maken krijgen waardoor zij zelf in de problemen kunnen komen in het toch al zo ongunstige economische klimaat.

Ook voor mensen met schulden kan een extra verhoging van het griffierecht desastreus uitpakken, aangezien hun schuld bij een gerechtelijke procedure dan veel hoger wordt en wellicht daardoor onbetaalbaar waardoor zij eerder aangewezen zullen zijn op schuldhulp. Hierdoor zullen de kosten van schuldhulp op hun beurt ook weer verder de pan uit rijzen, die de extra inkomsten van de griffierechtverhoging wel eens teniet zouden kunnen doen.

Trustoo pro badge