Wijzigingen in de belasting met ingang van 1 januari 2011

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 6 Januari 2011

De Eerste Kamer heeft op 21 december 2010 het Belastingplan 2011 goedgekeurd. In bijgaand pdf-bestand vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 1 januari 2011.

De inflatiecorrectie voor 2011 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,6%.

In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2010.

Trustoo pro badge