Wanbetalers premie zorgverzekering wederom verder afgenomen

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 november 2018

Aan het einde van vorig jaar waren er in Nederland 230.000 personen die een achterstand hadden in de betaling van hun premie zorgverzekering van tenminste zes maanden. Dit komt neer op 1,7% van het aantal verzekerden.

Het hoogste aantal wanbetalers werd bereikt in 2014 en bedroeg toen 2,2%. Na 2014 is het aantal wanbetalers elk jaar verder gedaald. Deze cijfers zijn deze week gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Eenieder die in ons land werkzaam en/of woonachtig is is verplicht om een basisverzekering af te sluiten op grond van de Zorgverzekeringswet. Wie vervolgens de premie hiervan niet betaalt en een achterstand heeft van tenminste zes maanden wordt aangemerkt als wanbetaler. De verzekeraar zal een wanbetaler aanmelden bij het Zorginstituut Nederland, dat vervolgens gerechtigd is om de premie via een deurwaarder rechtstreeks in te houden op het salaris of de uitkering van de wanbetaler.

De afname van het aantal wanbetalers, die in 2015 is ingezet, heeft duidelijk te maken met een aanpassing van de regelgeving, waardoor personen die een achterstand hebben in de betaling van hun zorgpremie sneller uit de wanbetalersregeling kunnen stappen.

Kenmerken wanbetalers

Onder de wanbetalers zitten meer mannen dan vrouwen. Het aantal mannen dat wanbetaler bedraagt 2,1% en het aantal vrouwen bedraagt 1,3%. De leeftijdscategorie waarin het aantal wanbetalende mannen relatief het meest voorkomt is 30-35, gevolgd door mannen van 35-40 en van 25-30. Deze leeftijdcategorieën scoren ook bij vrouwen het hoogst.

Een andere trend die valt waar te nemen is dat van personen met een migratieachtergrond 3,6% wanbetaler is waar dat percentage bij personen met een Nederlandse achtergrond 1,1 bedraagt. Personen met een Antilliaanse of Arubaanse achtergrond vormen het grootste aantal wanbetalers, gevolgd door personen met een achtergrond in Turkije, Suriname en Marokko.

Overigens kent Rotterdam vier keer zoveel wanbetalers als de rest van Nederland.

Trustoo pro badge