Verruiming competentie kantonrechter uitgesteld tot 1 juli 2011

16 November 2010

De verruiming van de competentie van de kantonrechter is uitgesteld. Het wetsvoorstel waarin de competentiegrens voor kantonzaken van € 5.000,- naar € 25.000,- wordt verhoogd, werd in mei van dit jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft echter een aantal vragen gesteld waardoor de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2011 niet gehaald gaat worden. Onder het voorbehoud van aanvaarding door de Eerste Kamer wordt nu gestreefd naar inwerkingtreding per 1 juli 2011. Tot die tijd blijft de huidige regeling bestaan, waarin de kantonrechter bevoegd is in zaken tot een waarde van € 5.000,-.

Trustoo pro badge