Kredietverstrekkers verder aan banden gelegd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 1 Juli 2011

Uit een onderzoek van de GGN naar het betaalgedrag van Nederlandse jongeren blijkt dat ongeveer de helft van hen, in de leeftijdscategorie 13 tot 18 jaar, het niet aan anderen vertellen als ze schulden krijgen. Zo’n 28 procent van de jongeren vertelt het ook niet aan anderen als zij geld te kort komen en 26 procent weet niet bij welke instanties zij moeten aankloppen als zij hun schulden niet meer kunnen aflossen.

Vrijwel alle jongeren keuren het hebben van schulden af. Van hen zit 28 procent, met name in de leeftijdscategorie 15 tot 18 jaar, ermee als zij geld moeten lenen of andere schulden hebben en 62 procent voelt zich zelfs schuldig als ze hun rekeningen te laat betalen. Jongeren zijn in het algemeen bevreesd om schulden te hebben. Zo denkt 33 procent het liefst niet na over hun schulden en 47 procent verzwijgt het zelfs.

Volgens de GGN schuilt er een groot risico in het feit dat jongeren niet over hun schulden durven te praten in combinatie met het feit dat een kwart van hen niet weet waar zij terecht kunnen als ze hun financiële problemen niet meer zelf kunnen oplossen. Dit vergroot namelijk de kans dat zij te laat actie ondernemen en de problemen zo groot laten worden dat zij in allerlei incassoprocedures met de bijkomende kosten vandien verwikkeld raken. Zo kan reeds op een relatief jonge leeftijd een structureel schuldprobleem ontstaan waar zij de rest van hun leven last van kunnen hebben.

Trustoo pro badge