VCMB pleit voor frequenter gebruik van business intelligence in het MKB

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 31 Augustus 2011

Alle ondernemers hebben vroeg of laat te maken met klanten die te laat of helemaal niet betalen. Volgens Bervin Janssen, voorzitter van het VCMB, kunnen MKB-ers met behulp van de vele informatie die tegenwoordig over bedrijven beschikbaar is een goed debiteurenbeheer toepassen zodat ze de kans op niet-betaling of te late betaling tot een minimum kunnen beperken.

Uit een recent onderzoek van PwC is naar voren gekomen dat er zo’n 475 miljard euro aan werkkapitaal bij Europese bedrijven vast blijft zitten. Vooral het MKB is de dupe van te laat of niet betalende klanten. Volgens Janssen kunnen MKB-ers door het beter benutten van de beschikbare informatie over de kredietwaardigheid van bedrijven zelf iets doen aan deze situatie.

Met name business intelligence, waarbij gegevens op een intelligente manier worden omgezet in kennis, is tegenwoordig toegankelijk voor iedere onderneming – dus ook de kleinere – en kan bijdragen aan een goed debiteurenbeheersysteem. De enige afweging die ondernemers nog moeten maken is of ze de informatie inkopen via derden of zelf gaan verzamelen.

De gegevens voor business intelligence zijn afkomstig uit de dagelijkse praktijk van debiteurenbeheerders en ondernemers kunnen hiermee het betaalgedrag en betaalrisico van hun klanten dan ook goed in kaart brengen.

Een ander voordeel van business intelligence is dat ondernemers redelijk goed van te voren kunnen inschatten hoe groot de kans is dat een incassoprocedure succesvol zal zijn en mogelijk daardoor hoge kosten van het inschakelen van bijv. een incassobureau kunnen besparen door bijvoorbeeld niet op kredietbasis te leveren maar betaling vooraf als leveringsconditie te stellen.

Business intelligence leidt daarom in de meeste gevallen tot een hogere cash flow, lagere afschrijvingen en een verbetering van het hele bedrijfsproces.

Trustoo pro badge