Toename faillissementen verwacht in 2020

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 22 januari 2020

De gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hebben zich mondiaal doen voelen en hebben hun weerslag op de wereldwijde economie. Ook in eigen land wordt een verminderde groei voorspeld voor 2020 wegens stijgende risico’s en een verlaagde binnenlandse consumptiegroei. Dit blijkt uit een onderzoeksrapport van Euler Hermes, dat eerder deze maand is gepubliceerd.

Groeivertraging wereldeconomie

Voor 2020 wordt een groei van de wereldeconomie voorspeld van 2,5%, waar dit een jaar geleden nog 3,2% was; een significant verschil dat niet zonder gevolgen blijft. In 2020 verwacht men zelfs een krimp van de totale wereldhandel, voornamelijk veroorzaakt door de grimmige handelssfeer tussen China en de V.S. Zou dit handelsconflict overslaan naar andere economieën in bijvoorbeeld Azië en Europa, dan heeft de wereldhandel hier flink onder te lijden. Daarnaast heeft ook de op handen zijnde Brexit een negatieve uitwerking op de economische vooruitzichten.

Toename faillissementen

Een en ander heeft tot gevolg dat naar verwachting wereldwijd het aantal faillissementen zal toenemen met 2,6% in 2020. Deze stijging valt weliswaar voor een groot deel toe te schrijven aan een aanzienlijke stijging van het aantal faillissementen in de Verenigde Staten, toch hoeven ook wij Europeanen niet te verwachten er zonder kleerscheuren vanaf te komen. Naar verwachting zal het aantal faillissementen in Nederland in 2020 met maar liefst 5% toenemen. De verwachte stijging in ons land is significant hoger dan de verwachte stijging van het aantal faillissementen in de landen om ons heen. De reden hiervan is dat Nederland als exportland bij uitstek nu eenmaal gevoeliger is dan andere landen voor spanningen op het wereldtoneel, doch ook de genoemde afgezwakte binnenlandse consumptiegroei zal hier in belangrijke mate aan bijdragen.

Nederland

In Nederland wordt wel een afname van de economische groei voorspeld, maar toch blijven we naar verwachting wel iets boven het Europese gemiddelde. Het valt echter nog te bezien of wij deze groei kunnen volhouden. Ongunstige economische omstandigheden in de landen om ons heen kunnen ook overslaan naar Nederland en dan is het nog maar de vraag of ook onze economie niet verder zal afzwakken.

Trustoo pro badge