Onverzekerden krijgen straks hoge boete

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 Februari 2011

Eenieder die geen zorgverzekering heeft riskeert binnenkort een fikse boete.

De Eerste Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel Opsporing Onverzekerden van minister van Volksgezonsheid Schippers, die het aantal onverzekerden drastisch wil terugdringen.

Volgens de laatste cijfers van het CBS zijn er in Nederland ongeveer 150.000 onverzekerden. Dit betekent een premiederving circa 140 miljoen euro. Verzekeringsplichtigen zonder zorgverzekering zullen met ingang van 15 maart actief worden opgespoord en aangezet worden om een verzekering af te sluiten.

Het ministerie van Volksgezondheid is gestart met een voorlichtingscampagne om ruchtbaarheid te geven aan de opsporing van onverzekerden via de website www.ikzoekdekking.nl.

Het ministerie roept iedereen op onverzekerden te informeren en op die manier boetes te voorkomen. Wie nu alsnog een verzekering afsluit krijgt geen boete.

Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) zal eerst een brief sturen naar de onverzekerden, die door middel van bestandsvergelijking worden opgespoord. Iedere onverzekerde zal hierin worden gewezen op de plicht zich te verzekeren en aangemaand worden dit alsnog te doen.

Als de onverzekerde na drie maanden nog steeds geen verzekering heeft afgesloten krijgt deze een boete van driemaal de maandelijkse standaardpremie, wat neer komt op een bedrag van ongeveer 340 euro.

Blijkt vervolgens na een nieuwe bestandsvergelijking dat de onverzekerde nog steeds geen actie heeft ondernomen dan zal een nieuwe boete worden gegeven. Als de onverzekerde na twee boetes nog steeds geen verzekering heeft zal het CVZ zelf een verzekering afsluiten bij een zorgverzekeraar. De persoon in kwestie is dan een jaar lang een bestuursrechtelijke premie verschuldigd ter hoogte van de standaardpremie van in totaal ongeveer 1350 euro, die rechtstreeks op het loon of de uitkering van de betrokkene ingehouden zal worden.

Trustoo pro badge