Nieuw BV-recht maakt BV aantrekkelijker voor ondernemers

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 28 Februari 2013

Sinds 1 oktober afgelopen jaar is het nieuwe BV-recht van kracht, waardoor het o.a. eenvoudiger is geworden om een besloten vennootschap op te richten, de zogenaamde flex-BV. Hierdoor moet het voor ondernemers interessanter worden om voor deze rechtsvorm kiezen. Ook biedt de nieuwe wet mogelijkheden aan ondernemers om de BV naar eigen inzicht in te richten alsmede de manier waarop de aandeelhouders met elkaar samenwerken vorm te geven.

Een van de grootste vernieuwingen is dat de verplichting om minimaal een bedrag van € 18.000,– aan kapitaal te storten is komen te vervallen. Tot 1 oktober 2012 gold die verplichting wel. Sinds deze datum kan een BV zelfs al met een symbolische euro worden opgericht, zolang er maar een positief kapitaal is. Ook is bij de nieuwe BV niet langer meer een accountants- en bankverklaring verplicht, kunnen besluiten van aandeelhouders buiten vergadering genomen worden en is de wettelijke oproepingstermijn voor de algemene vergadering ingekort.

Ook kunnen afspraken tussen de verschillende aandeelhouders nu ook in de statuten van de BV worden vastgelegd zodat ze makkelijker afdwingbaar worden. Tevens kunnen aandeelhouders hun aandelen vrij overdragen nu de zgn. blokkeringsregeling niet langer verplicht is en bestaat nu ook de mogelijkheid om winstrechtloze- en stemrechtloze aandelen uit te geven.

Ook zijn in het nieuwe BV-recht de crediteuren beter beschermd. Er moet nu vanuit het bestuur ingestemd worden met uitkering van dividend of kapitaal en deze goedkeuring mag niet worden verleend als men weet of behoort te weten dat de BV dan niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Geven de bestuurders desondanks deze toestemming dan kunnen zij persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor tekort dat door de uitkering is ontstaan. Dit zou er voor kunnen zorgen dat bestuurders terughoudend worden om dividend uit te keren. Doordat de wet geldt voor zowel bestaande als nog op te richten BV’s zullen de statuten van bestaande BV’s aangepast dienen te worden wil men van de nieuwe mogelijkheden gebruik maken. Hiervoor is de notaris de aangewezen persoon, nu deze als onpartijdige adviseur terzake kundig is.

Trustoo pro badge