Niet- of niet-tijdige betaling griffierecht krijgt consequenties per 1 januari 2011

10 November 2010

Vanaf 1 januari 2011 verandert er iets in de betaling van de griffierechten. De heffing en de incasso gaan plaatsvinden aan het begin van de juridische procedure. Als het griffierecht niet (op tijd) betaald is, dan heeft dit gevolgen voor het proces, zoals het niet wijzen van een vonnis door de Rechtbank. Ondanks deze consequenties blijft het griffierecht wel verschuldigd. Deze werkwijze gaat gelden voor dagvaardingen die worden betekend op of na 1 januari 2011 en voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2011.

Op deze link worden de actuele griffierechttarieven weergegeven.

Trustoo pro badge