Nederlandse bedrijven slecht voorbereid op wanbetaling ondanks crisis

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 20 Juli 2012

Sinds het begin van de mondiale economische crisis in 2008 zijn de financiële reserves in menig Nederlands bedrijf nagenoeg of geheel verdwenen. Met andere woorden de kredietwaardigheid van deze bedrijven is drastisch afgenomen en de kans dat organisaties en bedrijven hun betalingsverplichtingen niet nakomen is dan ook navenant toegenomen. Ook in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, zal het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting met 5% toenemen.

Bij B2B geschiedt bijna 50% van alle leveringen met leverancierskrediet, daarbuiten is circa 30% van de verkoop op krediet. De laatste jaren is wanbetaling een steeds groter wordende kostenpost. In extreme gevallen bedraagt deze kostenpost tot 25% van de omzet. Desondanks wordt over het algemeen nog veel te weinig rekening gehouden met slecht betalingsgedrag.

Uit een recent onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en ondernemersportal Businesscompleet.nl onder 1272 ondernemers is gebleken dat bijna 50% van de ondernemers onvoldoende is voorbereid op het risico van wanbetaling. Nog een aantal percentages:

  • 43,2% geeft aan kredietrisico’s niet af te dekken
  • 26,5% dekt zich in via vooruitbetaling of rembours levering
  • 23,7% schakelt een incassobureau of deurwaarder in bij wanbetaling
  • 11,2% vraagt kredietinformatie op over potentiele klanten
  • 3,2% heeft een kredietverzekering
  • 2,2% maakt gebruik van factoring

Traditioneel wordt in onze handelsnatie veel belang gehecht aan het wederzijds vertrouwen tussen handelspartners. Echter de huidige economische malaise en het daarmee samenhangende verslechterende betalingsgedrag nopen tot een koerswijziging. Het is van vitaal belang dat bedrijven en organisaties de risico’s goed in kaart gaan brengen en vervolgens actief bewaken en waar nodig verzekeren.

Uit genoemd onderzoek blijkt verder dat 62% van de ondernemers ooit met wanbetaling is geconfronteerd, bij 52% van hen gebeurde dit het afgelopen jaar. De schade van wanbetaling kan aanzienlijk zijn. Voor het merendeel (ruim 66%) was het verlies minder dan 5% van de omzet. Voor circa 9% was de schade tussen 5 en 10% van de omzet, ongeveer 2% had tussen 10 en 25% schade. Een goede 1% van de ondernemers kreeg te maken met een schadepost van maar liefst 25% of meer van de omzet. Bijna 20% van de ondervraagden kon niet aangeven hoeveel schade door wanbetaling werd veroorzaakt.

Zelfs een relatief klein verlies van zo’n 3 tot 5% van de omzet betekent voor veel bedrijven al dat er van de jaarwinst niets of nauwelijks iets overblijft. Een op maat gemaakt geheel van maatregelen om met kredietrisico’s om te gaan is in de huidige tijd onontbeerlijk geworden en essentieel om de continuïteit en groei van het bedrijf te kunnen waarborgen.

Trustoo pro badge