Nederlander leent teveel

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 30 Juli 2012

27,5 miljard euro was de totale uitstaande consumptieve schuld eind vorig jaar in Nederland. Een groei van 200 miljoen ten opzichte van 2010. Binnen deze totale schuld kwam het aandeel van roodstand voor het eerst boven maar liefst 10 miljard euro.

Wat is roodstand?

Dit is het gebruik maken van een vorm van doorlopend krediet behorend bij een specifieke betaalrekening bij een bank. De hoogte van het maximaal te lenen bedrag kan variëren, meestal afhankelijk van de eisen van de bank. Twee hele belangrijke voorwaarden van de bank zijn dat de vaste inkomsten binnenkomen op deze rekening en tevens dat periodiek (bijvoorbeeld eens per kwartaal) het saldo op de rekening positief is.

Voor het lenen van hogere bedragen of een continue behoefte aan krediet is het aanvragen van een separate persoonlijke lening of doorlopend krediet een betere oplossing omdat rood staan op de betaalrekening in de regel fors duurder is. Dit geldt tevens voor het uitstaande saldo bij gebruikmaking van een creditcard.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) acht het een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen kennelijk kiezen voor het relatief dure rood staan. Het Nibud onderstreept het belang voor de consument om meer kostenbewust te zijn voor wat betreft leenproducten. Het vooraf naast elkaar leggen van de leenmogelijkheden van verschillende aanbieders zou al een stap in de goede richting zijn.

Uit een recent onderzoek in opdracht van het Nibud (“Geldzaken in de praktijk 2011-2012”) kan de verontrustende conclusie worden getrokken dat Nederlanders de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan lenen. De hypothecaire lening buiten beschouwing gelaten, leenden drie jaar geleden ruim 40 procent van de huishoudens meer dan 2000 euro, in 2011 was dat percentage gestegen tot 50 procent.

Met name de stijging van het aantal informele leningen acht het Nibud een zorgelijke ontwikkeling. Bijna één op de tien huishoudens leent bij familie of vrienden, in 2009 was dit nog 5%. De lening in het algemeen wordt in meer dan 50% van de gevallen als een last ervaren.

Volgens het Nibud zou een landelijke campagne kunnen helpen om de mensen bewust te maken van de lange termijn consequenties van lenen. Het is volgens het Nibud de hoogste tijd om in samenwerking met overheid, banken, consumentenorganisaties te onderzoeken hoe de huidige leencultuur kan worden doorbroken.

Trustoo pro badge