Financiële bemiddelaars berekenen nog steeds te hoge provisies

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 8 Maart 2011

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van de AFM blijkt dat consumenten nog steeds te veel betalen voor verzekeringen die bij een hypotheek of lening worden afgesloten.

De verzekeringsmaatschappij betaalt namelijk in de meeste gevallen nog te veel provisie aan de tussenpersoon.
Er komen inmiddels geen excessen meer voor maar vaak is de provise wel aan de hoge kant in verhouding tot de uitgevoerde werkzaamheden.

De verzekeringen die bij een lening of hypotheek worden afgesloten dekken het risico af van de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en overlijden.
Uit eerder onderzoek van de AFM van twee jaar geleden bleek nog dat tussenpersonen soms provisies opstreken die konden oplopen tot 80 procent van de premie.

Vanaf 1 januari 2010 geldt de regel dat de provisies in overeenstemming moeten zijn met de uitgevoerde werkzaamheden. Om die reden heeft de AFM een nieuw onderzoek uitgevoerd om te kijken of deze regel goed wordt nageleefd.

Excessieve provisies van 80 procent heeft de AFM niet meer kunnen constateren, maar vaak zijn ze nog wel steeds te hoog. De AFM heeft de partijen die te hoge provisies berekenen daarop aangesproken en heeft voorgesteld dat verzekeringsmaatschappijen een vast tarief gaan hanteren of een plafond gaan stellen aan de provisie.

Daarnaast heeft de AFM de verzekeraars erop gewezen dat bij kleine leningen een verzekering überhaupt niet in het belang van de klant is omdat de kosten vaak niet opwegen tegen het risico dat wordt afgedekt.

Trustoo pro badge