Economische recessie zwaarder dan verwacht

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 september 2020

 

Waar de Europese Commissie begin mei nog op een gemiddelde economische krimp in 2020 van 7,7 procent in de eurozone rekende, verwacht zij inmiddels een krimp van maar liefst 8,7 procent, blijkens een recente berichtgeving. Wel lijkt Nederland het er iets beter van af te brengen; met een verwachte krimp van 6,8 procent blijven we relatief ruim onder het gemiddelde. Verrassend is dat het herstel in Nederland naar verwachting minder soepel zal verlopen dan in de rest van de eurozone. De Europese Commissie verwacht in 2021 een gemiddelde Europese groei van 6,1 procent terwijl in Nederland op een groei van slechts 4,6 procent wordt gerekend. Toch heerst er nog veel onzekerheid en blijft het koffiedik kijken geeft ook de Commissie ruiterlijk toe. Voor het herstel is uiteraard het risico op een nieuwe besmettingsgolf en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen in grote mate bepalend.

Langzame versoepeling

Met name in de zwaar getroffen landen Italië, Spanje en Frankrijk geldt dat de versoepelingen langzamer op gang zijn gekomen dan oorspronkelijk geraamd. De Commissie heeft de cijfers voor deze landen fors geherwaardeerd tot een verwachte krimp van respectievelijk 11,2 procent, 10,9 procent en 10,6 procent. Eerder was dit nog 9,5 en 9,4 procent voor Italië en Spanje en 8,2 procent voor Frankrijk. Alle steunmaatregelen ten spijt valt de economische impact voor bedrijven en burgers zwaarder uit omdat de coronamaatregelen minder snel versoepeld worden dan eerder verwacht. Brussel wil een herstelfonds van 750 miljard euro en dit in de vorm van subsidies aan vooral de hardst getroffen landen ter beschikking stellen.

Prognose ABN AMRO

De verwachtingen van de ABN AMRO zijn iets gematigder. Zij verwacht dit jaar in Nederland een economische krimp van 5,7 procent en komt voor volgend jaar op een groei van 2,7 procent, zo blijkt op hun website. Pas in 2022 zou de economie zijn hersteld tot het niveau van voor de crisis. ABN AMRO signaleert verder dat in juni de consumentenuitgaven 10 procent lager waren dan het jaar ervoor in dezelfde periode, waarbij met name de cultuursector, reisbranche en de horeca hieronder flink te lijden hebben. Wat alle cijfers in elk geval wel gemeen hebben is dat ze pijnlijk duidelijk maken dat er sprake is van een financiële crisis van een enorme omvang waar we voorlopig nog niet vanaf zijn.

 

Trustoo pro badge