Coronafaillissementen blijven vooralsnog uit

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 9 april 2021

 

De faillissementsgolf die we verwachtten te zien als gevolg van de coronacrisis en de daarbij behorende beperkingen laat mede vanwege alle financiële noodmaatregelen tot op heden nog op zich wachten. Lijkt de economische malaise dan toch mee te vallen of bedriegt de schijn? En wat betekent dit voor de incassopraktijk?

Minder faillissementen dan verwacht

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt wekelijks het aantal uitgesproken faillissementen bij ter vergelijking met voorgaande jaren. Verrassend genoeg heeft het CBS in 2020 geen stijging van het aantal faillissementen gemeten, maar juist een daling van 16% ten opzichte van 2019. Sterker, sinds de millenniumwisseling is het aantal faillissementen zelfs nog nooit zo laag geweest en de eerste weken van 2021 lijken nog niet op een verandering van deze tendens te wijzen. Overigens past nog wel een kanttekening bij deze cijfers omdat eenmanszaken niet worden meegerekend en ook vrijwillige bedrijfsbeëindigingen niet in deze cijfers zijn terug te vinden.

Steunmaatregelen

De reden van deze toch verrassende daling in het aantal faillissementen is hoofdzakelijk gelegen in de financiële noodmaatregelen die door de overheid zijn getroffen zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW), die tot op heden kennelijk in staat zijn gebleken om bedrijven in leven te houden. Daarnaast kan ook een door solidariteitsoverwegingen ingegeven meer afwachtende houding van schuldeisers een rol spelen als het gaat om het aantal ingediende faillissementsaanvragen.

Verwachting toekomst

Hoewel de cijfers op dit moment reden lijken te zijn voor enig optimisme, heeft het er alle schijn van dat dit op de lange termijn toch misplaatst is. De steunmaatregelen zorgen voor uitstel, maar niet voor afstel en zorgen er momenteel schijnbaar nog voor dat veel bedrijven net in staat zijn om het hoofd boven water te houden. Daarbij zullen veel bedrijven zo lang mogelijk proberen om hun tekorten aan te zuiveren door investeringen en belastingen uit te stellen en bedrijfskredieten optimaal te benutten. Die situatie kan echter niet oneindig blijven voortduren en uiteindelijk zal de faillissementsgolf komen. De verwachting is dat we ergens in 2021 een omslagpunt zullen zien, maar een precieze inschatting is lastig te maken. Dat zal ook afhangen van de steunmaatregelen die eventueel nog kunnen worden aangevuld of verlengd. Opvallend was het faillissement van D-reizen, dat deze week door de rechtbank te Haarlem werd uitgesproken. Uiteraard wordt met name de reissector extra hard getroffen door de coronacrisis, maar dit roept toch de vraag op of dit wellicht de start kan vormen van een faillissementsgolf.

Incassopraktijk

In de praktijk geldt vaak dat een faillissement betekent dat (een groot deel van) uw vordering onverhaalbaar blijkt, simpelweg omdat er onvoldoende middelen zijn om alle schuldeisers te voldoen. Het is daarom belangrijk dat u een actief debiteurenbeheer voert en onbetaalde vorderingen niet te lang laat liggen. Anders loopt u immers het risico dat u plotseling geconfronteerd wordt met een faillissement en uw vordering als oninbaar kunt afschrijven. Wij raden u daarom aan om reeds te anticiperen op de verwachte stroom aan faillissementen en tijdig advies in te winnen bij een incassospecialist. Denkt u erover uw vordering ter incasso uit handen te geven of heeft u andere incassovragen? Onze medewerkers zijn u graag van dienst. Klik hier om contact met ons kantoor op te nemen of dien direct uw vordering in.

Trustoo pro badge