CMI lijkt te wijzen op lichte recessie

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 14 Oktober 2011

De Credit Managers Index (CMI) heeft vier maanden lang onafgebroken een daling laten zien. De laatste keer dat dit gebeurde was in het jaar 2008 toen in de VS een dezelfde trend te zien was. Daarna volgde een flinke economische terugval.

De Credit Managers Index is de afgelopen maanden gedaald tot een stand van 49,3 punten per 1 oktober 2011. De redenen van deze daling zijn een afgenomen omzetverwachting, een toename van het debiteurensaldo en een toename van de afwijzingen van verzoeken tot levering op rekening. Daarbij werden er ook veel meer dubieuze debiteuren ter incasso aangeboden aan een incassobureau.

De huidige trend kan een voorbode zijn van een nieuwe economische crisis. De CMI is een index die laat zien of de economie krimpende of groeiende is. De scheidslijn ligt op 50 punten. Een CMI boven de 50 punten betekent een groeiende economie, een CMI onder de 50 betekent een krimpende economie. Omdat de CMI al meer dan vier maanden lager uitvalt dan 50 punten zou dit er op kunnen duiden dat de Nederlandse economie weer aan het krimpen is. De meest zorgelijke trend is de toename van het debiteurensaldo.

De CMI is opgebouwd uit tien verschillende indicatoren, waarvan de gegevens iedere maand door een aantal representatieve credit managers worden ingestuurd.

De CMI en de Inkopers Index (PMI) fungeren in de VS al sinds 2003 als belangrijke en accurate graadmeters van de economie. De indicatoren die voor de CMI worden gebruikt zijn: de gerealiseerde omzet, het aantal nieuwe klanten, de kredietlimiet die verstrekt is, het totaalbedrag aan geïncasseerde rekeningen, het aantal kredietafwijzingen, het aantal vorderingen op derden, het aantal klachten van afnemers, het vervallen saldo, het totaalbedrag aan afschrijvingen en het aantal faillissementen van klanten.

Trustoo pro badge