Banken gaan cliënten doorverwijzen naar schuldhulpverlening

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 november 2019

Recentelijk werd een nieuw initiatief, de Nederlandse Schuldhulproute (NSR), gelanceerd ter bestrijding van de schuldenproblematiek. Dit landelijke initiatief is een opschaling van de al langer lopende proef waarbij banken cliënten die risico-indicatoren vertonen wijzen op de website Geldfit.nl, waar zij vervolgens terecht kunnen voor financiële hulp. Risico-indicatoren kunnen bijvoorbeeld bestaan in de vorm van gemiste incasso’s, regelmatig een negatief banksaldo hebben ofwel een opvallend snel teruglopend spaartegoed.

Vroeg signaleren

Doel van het initiatief is niet alleen om de mensen, die al diep in de schulden zitten en die regelmatig met incassobureaus en deurwaarders te maken hebben, de benodigde hulp te bieden, maar juist ook om financiële problemen zo vroeg mogelijk te signaleren en door het juiste advies en begeleiding te voorkomen dat de situatie echt uit de hand loopt. Via Geldfit.nl kan de betreffende persoon onder meer een test doen om de omvang van zijn of haar geldproblemen vast te stellen, waarna een of meer hulptrajecten worden aangeboden zoals online zelfhulp, online hulp van een vrijwilliger, hulp van een lokale vrijwilliger, professionele schuldhulp of schuldhulpverlening via de gemeente.

Uitrollen

Zeker 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens hebben te maken met een problematische schuldensituatie. Het probleem is vaak dat niet of te laat hulp wordt gezocht en pas wanneer de schulden torenhoog zijn opgelopen. Omdat banken uiteraard inzicht hebben in de financiën van hun klanten verkeren zij in de perfecte positie om tijdig de signalen op te vangen die erop duiden dat zich in de toekomst mogelijk betalingsproblemen zullen ontwikkelen. De bedoeling is overigens dat dit initiatief in de toekomst wordt uitgerold naar nog meer bedrijven, zoals telecombedrijven, zorgverzekeraars alsmede woningcorporaties en dat ook deze organisaties mensen die stelselmatig hun rekeningen niet of te laat betalen gaan doorverwijzen.

Pilot

Uit cijfers van de eerder dit jaar uitgerolde pilot blijkt dat uit de groep van circa 290.000 personen die geattendeerd werden op de website Geldfit.nl uiteindelijk slechts zo’n 4% de test heeft ingevuld waarna de helft hiervan hulp aangeboden kreeg. Of deze cijfers voldoende zijn om een verschil te maken is de vraag, maar de initiatiefnemers zijn hoopvol gestemd en verwachten dat de resultaten met de tijd zullen verbeteren.

Trustoo pro badge