Procederen bij civiele rechter makkelijker door verlaging griffierecht

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 13 augustus 2019

Vorige week is een wetsvoorstel van minister Dekker in consultatie gegaan. Het wetsvoorstel beoogt het griffierecht voor burgerlijke zaken met een financieel belang tussen 500 en 5000 euro aanzienlijk te verlagen voor bedrijven.

Indien bedrijven, die rechtspersoon zijn, nu naar de rechtbank willen gaan, om een vordering van net boven de 500 euro middels een gerechtelijke incassoprocedure te incasseren, dienen zij 486 euro aan griffierecht aan de rechtbank te betalen. Daar komen dan ook nog de dagvaardingskosten en de kosten van de procesgemachtigde bovenop. Hierdoor wordt het bedrag dat vooraf door bedrijven aan proceskosten betaald moet worden hoger dan het bedrag dat geïncasseerd moet worden.

Hierdoor haken veel bedrijven af als hun vordering gerechtelijk geïncasseerd dient te worden. Dit heeft uiteraard nadelige effecten op de liquiditeit van veel bedrijven. Om ervoor te zorgen dat bedrijven niet meer worden afgeschrikt om hun vorderingen gerechtelijk in te vorderen wordt het griffierecht voor vorderingen in de categorie 500 tot 5000 euro verlaagd van 486 euro naar 306 euro. Voor natuurlijke personen en ondernemers die geen rechtspersoon zijn zoals eenmanszaken wordt het griffierecht in deze categorie 204 euro. Dat is nu nog 231 euro. Voor hen is de verlaging dus relatief gering.

Grondrecht

De minister vindt dat de toegang tot de rechter een essentieel grondrecht is. Dit grondrecht komt in de huidige regeling teveel onder druk te staan. Het wetsvoorstel moet hier verandering in brengen. Het moet ervoor zorgen dat vooral kleinere ondernemingen hun onbetaalde rekeningen niet meer laten liggen en nu eerder naar de rechter zullen stappen. Minister Dekker komt met zijn wetsvoorstel tegemoet aan klachten die in het verleden veelvuldig zijn geuit door het MKB en de deurwaardersbranche over de betaalbaarheid van procederen. De minister komt met zijn wetsvoorstel ook consumenten tegemoet. Als die een rechtszaak over een relatief lage vordering van net boven de 500 euro van een bedrijf verloren hebben worden ze daardoor geconfronteerd met zeer hoge proceskosten. Die zijn soms meer dan het dubbele van het oorspronkelijke bedrag van de schuld.

Budgetneutraal

Het stelsel van griffierechten wordt in het nieuwe wetsvoorstel meer gediversifieerd en er komen meer categorieën. De wijzigingen van de griffierechttarieven zijn echter wel budgetneutraal. Dat wil zeggen dat het niet tot lagere inkomsten voor de rijksoverheid mag leiden. Tegenover de verlaging in de categorie 500-5000 euro staat een verhoging in de categorie boven de 5000 euro. Het griffierecht voor vorderingen tussen 0 en 500 euro blijft overigens gelijk. Een overzicht van de thans geldende griffierechten vindt u overigens .

Trustoo pro badge