Alle Nederlandse werknemers zien nettoloon stijgen in 2011

25 November 2010

Werknemers betalen het komende jaar minder belasting ten opzichte van 2010 door een hogere arbeidskorting en lagere belastingtarieven. Werkgevers worden geconfronteerd met hogere lasten door stijgende kosten voor de zorgpremie, de sectorpremie en naar verwachting de pensioenpremie. Dit blijkt uit berekeningen van salaris- en HR-dienstverlener ADP, die maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers verzorgt.

“De gemiddelde stijging van circa elf euro in de premie voor de zorgverzekering zorgt ervoor dat de vooruitgang op het loonstrookje door belastingverlaging betrekkelijk blijft,” zegt Dik van Leeuwerden, manager van het kenniscentrum Wet- en Regelgeving bij ADP Nederland. “De stijgende zorgkosten raken niet alleen de werknemers, maar ook de werkgevers. Naast de nominale premie stijgt namelijk ook de zogenoemde inkomensafhankelijke bijdrage.”

Werknemers betalen deze bijdrage via het loon, maar wettelijk is geregeld dat werkgevers dit bedrag één op één moeten vergoeden. De maximale vergoeding stijgt met 250,77 euro per jaar. Dit maximum wordt bereikt bij een jaarloon van 33.427 euro. Bij een bedrijf met driehonderd werknemers betekent dit al snel een extra werkgeversbijdrage van meer dan 75.000 euro. Dit bedrag is weliswaar fiscaal aftrekbaar voor de onderneming, maar leidt per saldo toch tot een stijging van de werkgeverslasten.

De stijging van de zorgpremie is niet de enige lastenverzwaring waar werkgevers mee worden geconfronteerd. Pensioenfondsen hebben hun premies nog niet bekend gemaakt, maar het ligt in de lijn der verwachting dat deze zullen stijgen. Ook de zogenoemde sectorpremie stijgt fors. Bron: Financieel Management.

Trustoo pro badge