Alle huurwoningen krijgen per 1 juli 25 extra punten

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 15 April 2011

Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle huurwoningen in Nederland die onder het WWS vallen – dus niet alleen in schaarstegebieden wat aanvankelijk het kabinetsplan was – met ingang van 1 juli 25 extra punten krijgen.

De maatregel heeft geen effect op zittende huurders maar geeft woningbouwcorporaties wel de mogelijkheid om een hogere huur te vragen bij nieuwe huurovereenkomsten. Op dit moment ligt de huurprijs die woningbouwcorporaties vragen gemiddeld op 72% van de maximale huur die ze zouden mogen vragen.

Of de woningbouwcorporaties gebruik zullen gaan maken van de mogelijkheid die het kabinet ze nu biedt om de huur te verhogen zal sterk afhangen van de regionale situatie en hun eigen huurbeleid. Door de kabinetsmaatregel kunnen de corporaties flexibeler zijn om de huur aan te passen als de regionale situatie dat toelaat. Bijvoorbeeld in gebieden met woningschaarste waar de waarde van de huizen hoger is dan het landelijk gemiddelde.

Dat het kabinet geen schaarsteregio’s heeft aangewezen is gelegen in het feit dat het kabinet onzekerheid over toekomstige schaarsteregio’s wil voorkomen. Met deze maatregel wil de regering marktwerking in de huursector stimuleren, wat zal leiden tot de situatie dat de corporaties meer huur zullen incasseren waardoor zij sneller bereid zullen zijn meer in hun woningbestand te investeren.

Trustoo pro badge