‘Afschaffen KvK ramp voor ondernemers’

23 November 2010

De Kamer van Koophandel zegt dat het afschaffen van de KvK, waarvan vandaag in de media sprake is, een ‘ramp’ zou betekenen voor ondernemers. GroenLinks, D66 en VVD willen dat de verplichte jaarlijkse bijdrage van ondernemers voor de KvK wordt afgeschaft. Met het wegvallen van de belangrijkste inkomstenbron zou de toekomst van de KvK onzeker worden. Algemeen directeur Frans van Steenis: ‘De rechtszekerheid van alle ondernemers in Nederland, en daarmee van het economisch verkeer, zou in gevaar komen. Ook zouden honderdduizenden startende ondernemers die ieder jaar de sprong wagen naar het vrije ondernemerschap hun belangrijkste onafhankelijke steunpilaar verliezen. En ondernemers die willen groeien of exporteren zouden hun belangrijkste ondersteuningsbron kwijt raken.’

Eén loket

Het antwoord ligt volgens de KvK niet in het afschaffen van de Kamer van Koophandel, maar juist in het gebruiken van de KvK om de langgekoesterde wens van één loket voor alle informatieve en ondersteunende diensten voor ondernemers te realiseren. ‘De Kamer van Koophandel is de enige instantie in Nederland die beschikt over een fijnmazige infrastructuur, met regionale kantoren, door geheel Nederland. Daarmee kunnen wij met deze één-loket aanpak morgen al starten. De Kamer van Koophandel wordt bestuurd door ondernemers- en werknemersorganisaties en zijn zeer efficiënt georganiseerd. De afgelopen tien jaar zijn de heffingen gemiddeld met 20% gedaald terwijl elk jaar steeds meer ondernemers worden ondersteund,’ aldus Van Steenis.

Ondernemersplein

De KvK zegt al enige tijd met het Ministerie EL&I in gesprek te zijn over een betere ondersteuning van ondernemers in Nederland. Doel is realisatie van het Ondernemersplein dat het kabinet in het regeerakkoord heeft opgenomen. De lessen uit een recente evaluatie van bureau Berenschot worden hierin meegenomen. Ook andere publieke organisaties die werken voor ondernemers zijn hier bij betrokken. ‘Ondernemers kunnen in de toekomst bij het Ondernemersplein terecht voor alle dienstverlening en ondersteuning die nodig is voor succesvol ondernemen. Het ondernemersplein biedt straks één fysiek en virtueel loket waar ondernemers, ook voor exportondersteuning, altijd terecht kunnen. De KvK gaat de fijnmazige netwerkstructuur hier voor leveren. De ondersteuning aan ondernemers in Nederland wordt zo aanzienlijk effectiever en goedkoper,’ zo stelt de KvK.

Budgetneutraal

Van Steenis: ‘Een goed functionerend instituut opheffen dat al 200 jaar naar grote tevredenheid ondernemers verder helpt is dus geen goed plan. Het D66-voorstel zou betekenen dat er weer een hele nieuwe instantie komt. Dat kost veel geld en duurt jaren voordat het werkt. Juist de KvK kan budgetneutraal een oplossing bieden voor de lang gekoesterde wens van ondernemers om nu snel één loket voor alle ondernemerszaken te maken. De Kamer van Koophandel ziet de conclusies van de begrotingsbehandeling van het Ministerie van EL&I dan ook met veel vertrouwen tegemoet.’ Bron: Accountancynieuws

Trustoo pro badge