Achterstand in betaling hypotheeklasten neemt explosief toe

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 6 Juni 2013

Ruim anderhalf procent van alle huiseigenaren in Nederland heeft momenteel een betalingsachterstand op hun hypotheeklasten. Dit betekent een stijging van meer dan 25 procent ten opzichte van vorig jaar. Helaas zet deze trend zich steeds verder door – sinds januari van dit jaar zijn er zo’n 4700 huizenbezitters bijgekomen (op het totaal van bijna 82.000) die niet kunnen voldoen aan hun maandelijkse lasten.

Dit blijkt uit onderzoek dat tweemaal per jaar wordt uitgevoerd door het BKR. Dit onderzoek geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen in het betalingsgedrag van Nederlandse hypotheeknemers. Voor het begin van de economische crisis, in 2007 waren er ‘slechts’ 31.500 huiseigenaren met betaalproblemen, nu is dat aantal meer dan verdubbeld. De belangrijkste redenen voor de toename van betalingsachterstanden zijn de zwakke staat van de huizenmarkt, de zorgelijk groeiende werkloosheid en het toenemende aantal echtscheidingen.

De BKR benadrukt dat het hier vaak niet om onwil gaat; iedereen wil immers een dak boven het hoofd behouden. Zij registreert de achterstand dan ook pas na vier maanden niet betaalde hypotheeklasten. Dan kan worden gesproken van een problematische achterstand. Toch blijven de banken en consumenten steeds in gesprek op deze problemen op te lossen.

Anders dan men zou vermoeden vallen bovenstaande problemen nog mee: veel groter zijn de betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers, telecombedrijven en de Belastingdienst. Hoe groot deze problemen zijn valt niet te zeggen omdat het hier gaat om zogenaamde spookschulden die nog niet door het BKR worden geregistreerd. Daardoor hebben banken geen inzicht in de betalingsachterstanden en kunnen ze minder goed een gedegen advies geven inzake de financiële planning van de consument.

Een onderzoek van het ministerie van SZW dat recentelijk werd gepubliceerd concludeerde dat meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens tot de risicogroep behoort die kans hebben op problematische schulden of die al in een schuldhulpverleningstraject zitten. Volgens het BKR dienst er meer inzicht te komen in de huidige algemene schuldenproblematiek om erger te voorkomen en deze zorgelijke stijgende lijn te doen stoppen. Een centraal punt waar alle schulden worden geregistreerd moet inzicht geven in deze problematiek.

Trustoo pro badge