Aantal rechtbanken in Nederland per 1 januari 2013 flink gereduceerd

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 13 Juli 2012

Op dinsdag 10 juli 2012 heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart (HGK) aangenomen. De wet zal per 1 januari 2013 in werking treden.

Door de invoering van de wet zal het aantal rechtbanken per die datum worden teruggebracht van 19 naar 10 en het aantal gerechtshoven van 5 naar 4. De laatste wijziging in het aantal rechtbanken dateert van 1934 en die in het aantal gerechtshoven van 1877.

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de rechtspraak in Nederland op peil blijft en kan blijven voldoen aan de eisen van deze tijd. Door de schaalvergroting kunnen rechtszaken sneller in behandeling worden genomen en over meer personeel verdeeld worden zodat ook bij ziekte of fluctuaties in het personeelsbestand zaken geen vertraging oplopen. De nieuwe wet zal ook moeten leiden tot de ontwikkeling van meer specialismen. Dat betekent dat rechters minder dan nu alle soorten zaken in behandeling zullen nemen, maar dat rechters zich meer gaan specialiseren, waardoor de kwaliteit van hun vonnissen zal toenemen.

Ook kunnen burgers straks op meerdere locaties terecht voor andere zaken dan alleen kantonzaken, zoals nu het geval is. De rechtspraak zal hierdoor zichtbaarder en meer toegankelijk worden voor de burger.

Nederland

Trustoo pro badge