Aantal huiseigenaren dat hypotheek niet meer kan betalen loopt fors op

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 29 Juni 2012

De stijgende trend van achterstanden bij het betalen van hypotheken, welke reeds twee jaar geleden is ingezet, zet ook in 2012 door. Dit blijkt uit de laatste publicatie van de BKR Hypotheekbarometer.

Het BKR te Tiel publiceert tweemaal per jaar de zogenaamde Hypoheekbarometer, welke trends en ontwikkelingen aangeeft in het betalingsgedrag van Nederlandse hypotheeknemers. Meer specifiek gaat het hierbij om alle hypotheeknemers vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem dat door het BKR wordt beheerd. De barometer komt tot stand via het analyseren van de betalingsinformatie uit deze database. Hierbij wordt officieel pas van een betalingsprobleem gesproken bij een achterstand van meer dan vier maanden op een lopend hypotheekcontract.

Volgens het BKR komen steeds meer huishoudens in de problemen. Waren er in het derde kwartaal van 2010 nog 49.228 mensen met een betalingsachterstand, in het derde kwartaal van 2011 was dit al opgelopen naar 59.607 en halverwege het eerste kwartaal van 2012 kampten maar liefst 65.329 huishoudens met deze financiële problemen.

Hoewel het nog slechts gaat om ca. 1% van het totale aantal hypotheeknemers worden de problemen steeds dreigender. Kon men een aantal jaren geleden in veel gevallen de overwaarde op de hypotheekschuld verzilveren bij verkoop, tegenwoordig echter moet er veelal zelfs een flinke restschuld worden betaald omdat het huis, het onderpand, minder waard is geworden. Een verkoop biedt dus vaak ook geen oplossing.

In individuele gevallen kan de uiterste consequentie bij betalingsproblemen een gedwongen verkoop zijn. Aan het ontstaan van achterstand kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Als belangrijksten kunnen worden genoemd: De oplopende werkloosheid als gevolg van de aanhoudende economische crisis, het toenemend aantal echtscheidingen en stijgende rente.

Bij het ontstaan van een significante betalingsachterstand wordt meestal aangeraden zo snel mogelijk in gesprek te gaan met de hypotheekverstrekker om te bezien of er voor de betrokken partijen tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Trustoo pro badge