Het Centraal Planbureau is een adviesorgaan voor het Ministerie van Economische Zaken en maakt daar ook onderdeel van uit. Het maakt economische analyses en prognoses.