Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die in een land geproduceerd zijn gedurende een bepaalde periode (meestal is dit een jaar).