Wat is een fatale termijn?

Wat is een fatale termijn?

De fatale termijn is een tijdstermijn waarbinnen een feitelijke handeling of een rechtshandeling dient plaats te vinden. Als een fatale termijn is verstreken, treedt automatisch verzuim in zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

« Naar alle vragen en antwoorden
Wat is een fatale termijn