Wat is conventie?

Wat is conventie?

Conventie is de eis van een eiser in een burgerlijk proces. Het is de procedure die wordt gevoerd over de vordering die door de eiser in conventie bij de rechtsingang wordt voortgebracht. Dit in tegenstelling tot de, hem door de aanvankelijk-gedaagde, tegengeworpen eis in reconventie.

« Naar alle vragen en antwoorden
Conventie