Wat is een vonnis?

Een vonnis is de eindbeslissing (uitspraak) van de Rechtbank in een civiele (incasso) procedure.
Deze eindbeslissing komt tot stand nadat de rechter kennis heeft genomen van alle schriftelijke stukken die door de partijen in de procedure zijn ingediend, zoals bijvoorbeeld de dagvaarding, de conclusie van antwoord, de conclusie van repliek en de conclusie van dupliek maar eventueel ook van de mondelinge toelichting door de partijen tijdens een comparitie of van de verklaringen van getuigen en/of deskundigen.

Heeft u interesse?

Neem contact met ons op of vul het contactformulier in.

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: 020-67 23 094
E-mail: info@hvbjuristen.nl

Trustoo pro badge