Incasso

Hoger beroep

Hoger beroep, ook wel appèl genoemd, kan door de partij die het niet eens is met het vonnis van een rechter worden ingesteld bij een hogere rechter, die de zaak dan opnieuw gaat behandelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren.

Om tegen bijv. de uitspraak van een kantonrechter hoger beroep in te stellen dient een incassovordering echter wel een bedrag van tenminste € 1.750,– te belopen.