Wet incassokosten definitief aangenomen

Nadat vorig jaar onder supervisie van minister Opstelten van Justitie enige aanpassingen hadden plaatsgevonden is afgelopen dinsdag 13 maart 2012 de wet normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer als hamerstuk aangenomen, zonder verdere wijzigingen. Het wetstvoorstel is oorspronkelijk ontworpen door voormalig minister van Justitie Hirsch Ballin.

De belangrijkste punten die opvallen zijn de uitsluiting van het recht op matiging van de incassokosten door de rechter en het toelaten van het vorderen van incassokosten voor elke te laat betaalde factuur terzake duurvorderingen zoals huur, telefonie, kabel en energiekosten. Vooropgesteld dat dit pas mag na verzending van een schriftelijke herinnering. Extra randvoorwaarde is echter wel dat deze incassokosten bij een eerste herinnering pas 14 dagen na het versturen van deze herinnering bij de factuur mag worden opgeteld, aldus de nieuwe wet.

Volgens de staffel bedragen de minimale incassokosten 40 euro per openstaande factuur, mits tijdig aangemaand wordt. Wordt er niet tijdig aangemaand, dan mogen de kosten slechts eenmalig over het totale bedrag van de openstaande facturen worden berekend.

De kosten, die in rekening worden gebracht, mogen nooit hoger zijn dan de bedragen die volgens de wettelijke staffel verschuldigd zijn. De verantwoordelijkheid voor het schriftelijk vastleggen van het incassoproces en de daaraan gerelateerde kosten die de opdrachtgever en zijn mogelijke incassopartner in rekening brengen, ligt bij de opdrachtgever.

De verwachting is dat er vooral bij consumenten onduidelijkheid zal ontstaan, omdat sommige bedrijven die doorlopende diensten verlenen en aldus duurvorderingen op consumenten hebben (periodiek terugkerende vorderingen zoals huur, telefonie- en energiekosten) op basis van de totale hoofdsom incassokosten zullen berekenen en de andere bedrijven weer op basis van het aantal openstaande facturen. De wet incassokosten zal daarnaast ook impact hebben op de incasso-afdelingen van bedrijven en ook op de wijze van werken van een professioneel incassobureau.

Het is op dit moment nog onduidelijk wanneer de wet normering buitengerechtelijke incassokosten precies in werking zal treden, maar waarschijnlijk zal de wet op 1 juli 2012 of op 1 januari 2013 worden ingevoerd.