Wet aanpassing incassokosten aangenomen door de Tweede Kamer

Geplaatst door: Enzo van Bambost | 21 April 2011

Incassobureaus kunnen niet meer naar believen incassokosten in rekening brengen bij wanbetalers. De Tweede Kamer heeft deze week een wet aangenomen waarin de buitengerechtelijke incassokosten aan banden zijn gelegd. De buitengerechtelijke incassokosten worden beperkt tot een percentage van 15% met een minimum van € 40,– voor lage vorderingen

Daarnaast zorgt de wet ervoor dat schuldeisers meerdere schulden moeten samenvoegen zodat er geen cumulatie van incassokosten ontstaat. Ook moeten voortaan de maximaal toegestane incassokosten op rekeningen en herinneringen worden afgedrukt zodat iedereen kan verifiëren of de kosten die in rekening worden gebracht in orde zijn.
De SP wil echter nog veel verder gaan. Als een incassobureau te hoge incassokosten in rekening brengen zouden zij een boete moeten krijgen, aldus de SP. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dit voorstel echter eerst nader onderzoeken.

Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Pas als die het goedkeurt wordt de wet van kracht.

Trustoo pro badge