Wat betekent het als mijn debiteur in de WSNP zit?

De afkorting WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen en is een bepaalde vorm van faillissement. De WSNP is een wettelijk schuldsaneringstraject dat in principe drie jaar duurt. Bij een positieve afronding van de WSNP (de zogenoemde schone lei) worden alle schulden die door de debiteur waren gemaakt voordat de WSNP was uitgesproken, omgezet in een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat debiteur deze schulden niet meer hoeft te betalen en dat hij dus geheel schuldenvrij is. De voorwaarde is wel dat de debiteur geen nieuwe schulden meer mag maken en moet sparen voor de boedel. Gedurende de WSNP wordt er namelijk op een boedelrekening geld gereserveerd voor de betaling van het salaris van de bewindvoerder, de kosten van de Rechtbank en de betaling aan alle schuldeisers. In de praktijk zien de schuldeisers weinig (d.w.z. een zeer klein percentage) of niets meer van hun vorderingen terug.

Bekijk alle veelgestelde vragen