Wanneer zijn mijn algemene voorwaarden van toepassing?

Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing als u deze voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst aan uw contractspartner ter hand hebt gesteld. De algemene voorwaarden maken dan deel uit van de overeenkomst. Uw contractspartner moet door u in de gelegenheid zijn gesteld om deze algemene voorwaarden in te zien voordat hij de overeenkomst met u sluit.

Belangrijk is dat u dit ook in een gerechtelijke procedure kunt aantonen. Verwijs daarom in de offerte naar de door u gehanteerde algemene voorwaarden en voeg ze bij of druk ze af op de achterzijde van uw offerte. Wordt er een contract getekend zet daar dan in dat uw contractspartner een exemplaar van uw algemene voorwaarden heeft onvangen, daarvan heeft kennis genomen en tevens daarmee akkoord is.

Met 18 jaar praktijkervaring kan Hettema & van Bambost Juristen u uitstekend adviseren hoe u uw algemene voorwaarden op de juiste wijze van toepassing kunt laten zijn.

Bekijk alle veelgestelde vragen