Waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk?

In uw algemene voorwaarden regelt u zaken die niet zozeer betrekking hebben op de kern van de overeenkomst, zoals product en prijs, maar meer de randvoorwaarden daarom heen, zoals aansprakelijkheid, de duur van de overeenkomst, reclametermijnen, rechtsforumkeuze, eigendomsvoorbehoud of de bepaling van de hoogte van incassokosten en vertragingsrente. U kunt uw algemene voorwaarden het beste beschouwen als een soort verzekering. Als alles goed gaat hoeft u er geen gebruik van te maken, maar als zich een bijzondere situatie voordoet kunt u er heel handig gebruik van maken.

Voorbeeld: eigendomsvoorbehoud
Stel u heeft goederen aan uw klant geleverd. In uw algemene voorwaarden heeft u bepaald dat deze goederen pas in eigendom overgaan nadat uw klant de betreffende facturen heeft betaald. U heeft dan onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Mocht uw klant dan failliet gaan voordat hij uw goederen heeft betaald dan kunt u de goederen gewoon terugvragen bij de curator. In het geval u geen eigendomsvoorbehoud hebt afgesproken kunt u de goederen derhalve niet terugvragen en kunt u aansluiten in de – vaak lange – rij van concurrente crediteuren. U zult dan uw vordering als oninbaar moeten afboeken, waardoor uw schade aanzienlijk zal zijn.

Voorbeeld: rechtsforumkeuze
Stel u bent gevestigd in Amsterdam en u heeft diensten verricht voor een klant in het buitenland, maar deze heeft hiervoor nog niet betaald. In uw algemene voorwaarden staat vermeld dat als u uw klant onverhoopt moet dagvaarden wegens wanbetaling de rechtbank in Amsterdam bevoegd zal zijn. Als u uw klant vervolgens dagvaardt zal dat zijn voor de Amsterdamse rechtbank en hoeft u dus geen hoge kosten aan een buitenlandse advocaat te maken en ook geen reiskosten als de rechter partijen in persoon wenst te spreken, zoals bij een comparitie. Het omgekeerde geldt wel voor uw klant, waardoor hij veelal van verweer zal afzien en u snel en relatief goedkoop een vonnis op hem zult verkrijgen. In het geval u geen algemene voorwaarden met rechtsforumkeuze hebt afgesproken zult u uw klant moeten dagvaarden voor de rechtbank van zijn woonplaats in het buitenland. Dit zal altijd zeer hoge kosten voor u met zich meebrengen.

Deze voorbeelden mogen duidelijk maken dat algemene voorwaarden zeer belangrijk zijn in het handelsverkeer.

Met 18 jaar ervaring in het redigeren van algemene voorwaarden voor praktisch elke branche kan Hettema & van Bambost Juristen u uitstekend van dienst zijn als u nog niet over algemene voorwaarden mocht beschikken.

Bekijk alle veelgestelde vragen