Wat is schuldeisersverzuim?

Wat is schuldeisersverzuim?

Schuldeisersverzuim is het moment waarop de schuldenaar gehinderd wordt om een verbintenis na te komen doordat dit wordt belemmerd door de schuldeiser. Het kan voorkomen dat de eerdere verbintenis wordt verbroken, de wederprestatie wordt dus niet geleverd. Dit kan komen doordat de schuldeiser dit belemmert door de schuldenaar niet meer toe te laten.

« Naar alle vragen en antwoorden
Schuldeisersverzuim