Wat is kwijtschelding?

Wat is kwijtschelding?

Kwijtschelding is een rechtshandeling waarmee een schuldeiser zijn schuldenaar vrijwillig van diens schuld bevrijdt zonder dat er een tegenprestatie van de schuldenaar tegenover hoeft te staan. Vaak is hiervan de reden dat de schuldenaar er financieel zo slecht voorstaat dat hij de vordering toch niet kan betalen. Het is goed om een kwijtschelding schriftelijk vast te leggen. Daarnaast kan een kwijtschelding fiscale gevolgen hebben. Ons advies is om u goed in te lezen, of vraag onze medewerkers ernaar.

« Naar alle vragen en antwoorden
Kwijtschelding